ตารางผ่อน Mazda BT-50

  • พิมพ์

ตารางผ่อน ดาวน์ ราคารถ Mazda BT-50 FSC / DBL

mazda-bt50

BT-50PRO (FSC)

ราคา ดาวน์ 25% ยอดจัด

48

2.70%

60

2.80%

72

3.05%

84

3.65%
FSC 2.2 Hi-Racer  689,000 172,250 516,750 11,928 9,818 8,490 7,724
FSC 2.2 Hi-Racer ABS 755,000 188,750 566,250 13,071 10,759 9,304 8,463

 

ราคา ดาวน์ 20% ยอดจัด 2.80% 2.90% 3.15% 3.85%
FSC 2.2 Hi-Racer  689,000 137,800 551,200 12,769 10,519 9,102 8,330
FSC 2.2 Hi-Racer ABS 755,000 151,000 604,000 13,993 11,526 9,974 9,128

 

ราคา ดาวน์ 15% ยอดจัด 3.10% 3.30% 3.65% 4.10%
FSC 2.2 Hi-Racer  689,000 103,350 585,650 13,714 11,371 9,915 8,973
FSC 2.2 Hi-Racer ABS 755,000 113,250 641,750 15,028 12,461 10,865 9,833

BT-50PRO (DBL)

ราคา ดาวน์ 25% ยอดจัด

48

2.39%

60

2.49%

72

2.75%

84

3.25%
DBL 2.2 Hi-Racer  780,000 195,000 585,000 13,353 10,964 9,466 8,549
DBL 2.2 Hi-Racer ABS (DVD+Navigator) 856,000 214,000 642,000 13,695 12,032 10,388 9,382
DBL 2.2 Hi-Racer AT เบาะหนัง ABS/Leather (DVD+Navigator)  933,000 233,250 699,750 15,972 13,114 11,322 10,226
DBL4X4 3.2 4x4 AT 1,081,000 270,250 810,750 18,505 15,195 13,118 11,848

 

ราคา ดาวน์ 20% ยอดจัด 2.49% 2.59% 2.85% 3.35%
DBL 2.2 Hi-Racer  780,000 156,000 624,000 14,295 11,747 10,149 9,171
DBL 2.2 Hi-Racer ABS (DVD+Navigator) 856,000 171,200 684,800 15,688 12,891 11,138 10,064
DBL 2.2 Hi-Racer AT เบาะหนัง ABS/Leather (DVD+Navigator)  933,000 186,600 746,400 17,099 14,051 12,139 11,969
DBL4X4 3.2 4x4 AT 1,081,000 216,200 864,800 19,811 16,280 14,065 12,709
x